Info


De Beurs
Heuvel 44
5492 AD Sint-Oedenrode (NB)
0413-470346
info@debeursrooi.nl

Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/debeursrooi

'Like' ons op Facebook:
www.facebook.com/debeursrooi

 

Huisregels

 

Op het terrein en in het gebouw van De Beurs Sint-Oedenrode, is tijdens evenementen onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van De Beurs Sint-Oedenrode verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige nalevering daarvan.

Parkeren
Op het terrein van De Beurs Sint-Oedenrode mogen geen vervoersmiddelen geparkeerd worden. Parkeren van auto, motor of (brom)fiets geschiedt dus geheel op eigen risico op een openbare plaats. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

Toegang

 • De Beurs Sint-Oedenrode dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen. Na overleg met politie, justitie en de lokale overheid is door de directie van De Beurs Sint-Oedenrode besloten tot maatregelen om de ongelimiteerde aanwas van risicogroepen te beperken en zodoende de veiligheid te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen toegang tot het uitgaanscentrum worden geweigerd.
 • In de zalen hebben tijdens de evenementen uitsluitend personen van minimaal 16 jaar toegang, mits anders aangegeven op de promotieposter. U bent verplicht een geldig Nederlandse legitimatie (paspoort / ID-kaart / rijbewijs) te overleggen bij de entree. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005.
 • Correcte kleding is in en rondom De Beurs Sint-Oedenrode verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren.
 • Bij het betreden van het terrein van De Beurs Sint-Oedenrode verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.
 • Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzigen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.
 • Bij constatering van niet naleven van dit reglement, waarbij u betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier met hem mee te gaan naar een daarvoor bestemde rustige ruimte, waar u over het betreffende geval kunt worden gehoord.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank en etenswaren mee het terrein van De Beurs Sint-Oedenrode op te nemen. Daarnaast is het niet toegestaan om consumpties gekocht bij De Beurs Sint-Oedenrode buiten het terrein van De Beurs Sint-Oedenrode te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in en rondom De Beurs Sint-Oedenrode.
 • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie reclamemateriaal te verspreiden in en rondom De Beurs Sint-Oedenrode.
 • Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.

Wapens
Het onder zich hebben van wapens en/of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen is in en rondom De Beurs Sint-Oedenrode ten strengste verboden.

Drugs
Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is in en rondom De Beurs Sint-Oedenrode ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

Garderobe

 • Kleding, tassen en helmen kunnen tegen betaling van €1,- per item in bewaring worden gegeven bij de garderobe. U ontvangt daar een bewijsnummer van afgifte.
 • Indien u uw bewijsnummer op de dag zelf verloren bent, kunt u pas helemaal aan het einde van de avond als alle bezoekers geholpen zijn naar uw item zoeken in de garderobe. U hoeft nooit zonder jas naar huis, er wordt altijd naar een redelijke oplossing gezocht.
 • Er kunnen tussendoor geen spullen uit uw jas/tas gehaald worden. Denk bij het inleveren van uw item(s) dus aan uw munten, aansteker, telefoon, etc.
 • Indien de garderobe vol is wordt dit met borden aangegeven bij de entree en garderobe zelf.
 • In bewaring gegeven goederen/zaken worden tot maximaal één week na het evenement bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

EHBO

 • Indien u hulp wenst van de EHBO van De Beurs Sint-Oedenrode, dient u de aanwijzigen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van De Beurs Sint-Oedenrode, of die welke van directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.


Klachten
Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf bij De Beurs Sint-Oedenrode te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de medewerkers van de garderobe. Desbetreffende collega zal de directie oproepen om u te woord te staan.

Eigendommen
Het is verboden om eigendommen van De Beurs Sint-Oedenrode mee te nemen buiten het terrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Alcohol
Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar om drank te gebruiken met een hoger alcoholpercentage dan 14,9%.

Mocht een persoon van 18 jaar of ouder, drank verstrekken met meer dan 14,9% alcohol, aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook, aan De Beurs Sint-Oedenrode, zal deze schade worden verhaald op de betreffende persoon.

Tarieven
Tijdens evenementen gelden de volgende tarieven in De Beurs Sint-Oedenrode:

 • Bier/ frisdranken: 1 munt
 • Shotjes + Flugel: 1 munt
 • Wijn: 1 ½ munt
 • Mixdrank: 2 munten
 • Garderobe: €1,- per item

 

 • Tijdens evenementen kan bij De Beurs Sint-Oedenrode uitsluitend met munten betaald worden, mits anders aangegeven. In de bovenzaal zijn deze aan de bar te verkrijgen, in de benedenzaal aan de muntenkassa achter in de zaal, mits anders aangegeven.
 • De paarse en roze Beursmunten zijn in verband met bedrijfsovername NIET meer geldig.  Beide munten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Bij De Beurs Sint-Oedenrode kan tijdens evenementen uitsluitend betaald worden met de volgende munten:
  * Blauwe Beursmunt (waarde: 1)
  * Witte Beursmunt (waarde: ½)
  * Rooise Horecamunt (waarde: 1 & ½)
  * Papgatmunt (alleen tijdens carnavaleske festiviteiten van toepassing)


Openingstijden
De openingstijden worden per evenement op de promotieposter gepubliceerd. Vanaf 15 minuten voor sluitingstijd wordt geen toegang meer verleent aan personen zonder geldige stempel.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dient u aan de bar in te leveren.

Roken
In het gebouw van De Beurs Sint-Oedenrode is roken ten strengste verboden. In geval van controle met een geldboete tot gevolg wordt deze op de roker verhaald.

Team De Beurs Rooi wenst u geweldige evenementen toe!

TWITTER

17-03-2018 Helaas moeten wij wegens ziekte van 2 bandleden de rock 'n roll middag van zondag 25 Maart annuleren. Een andere... https://t.co/9V9e7YeLQ6

14-03-2018 Lekker Lunchen!!

FACEBOOK